Vanaf maandag 11 mei is onze salon weer open!

In de persconferentie van 6 mei werd duidelijk dat wij vanaf maandag 11 mei weer aan de slag mogen. Natuurlijk is het veilig en verantwoord uitvoeren van het kappersvak voor de klant, de werknemer en de ondernemer van groot belang. Daarom is er vanuit brancheorganisatie ANKO een protocol opgesteld, wat ter goedkeuring is voorgelegd aan de overheid. Ook wij houden in onze salon rekening met de voorgeschreven maatregelen, zodat wij iedereen weer veilig kunnen ontvangen. We werken zoals altijd alleen op afspraak. Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact met ons op.

Wij verheugen ons erop om weer aan de slag te gaan en hopen u dan ook snel weer in onze salon terug te zien.

Voor klanten en andere aanwezigen in de salon gelden de volgende protocolregels:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de salon en in de salon.
 • U wordt verzocht kort (maximaal 5 minuten) voor de afspraak in de salon te komen, zodat er nooit te veel klanten in de salon aanwezig zullen zijn.
 • Kom alleen naar de salon. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene .
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C °) of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C °) en / of benauwdheidsklachten heeft.
 • Was direct bij binnenkomst in de salon je handen.
 • Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht. Echter voeren wij als salon het beleid om ons hele team te beschermen en U ALS KLANT om per 1SEPTEMBER een mondkapje/ gezichtsmaskers te dragen.
 • Volg altijd de instructies van het personeel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin van mobiel).

Welke maatregelen hanteren wij als ondernemer:

 • Wij hanteren een maximum van 1 klant per 10 m2 per salonoppervlak.
 • Om het aantal bezoekers tot een maximum te controleren worden klanten verspreid over de dag en avond. We gaan daarbij met een aangepast rooster werken.
 • We werken alleen op afspraak. Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch worden gedaan.
 • Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht. Echter voeren wij als salon het beleid om ons hele team te beschermen en U ALS KLANT om per 1SEPTEMBER een mondkapje/ gezichtsmaskers te dragen.
 • We zorgen ervoor dat onze stoelen minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan staan. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in de salon 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • We zorgen ervoor dat de werknemers onderling 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en maken desnoods gebruik van schermen.
 • We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende desinfectiemiddelen, zodat klanten bij binnenkomst de handen kunnen desinfecteren.
 • Medewerkers wassen minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de handen wassen.
 • Na elke behandeling hanteren wij strikte hygiëne maatregelen.
 • Wij wijzen klanten met ziekteverschijnselen erop dat we hem of haar niet kunnen ontvangen.
 • Bij binnenkomst wordt de klant door middel van een intake geattendeerd op de gezondheidsregels, waarbij ook naar de gezondheid van de klant wordt gevraagd.

Bekijk het uitgebreide overzicht van het hygiëne protocol dat wij in onze salon hanteren.