Privacy Statement 

Fancees Hairshop ziet het als een grote verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Daarom treft u hierbij ons privacybeleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid is van toepassing op de diensten van Kapsalon Fancees Hairshop. Zo krijgt u inzicht in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hier mee omgaan. Uw persoonsgegevens worden intern vertrouwelijk behandeld.

Fancees Hairshop
Kapsalon Fancees Hairshop, gevestigd aan de Händelstraat 69, te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Händelstraat 69
3533 GJ Utrecht
Telefoon: +31 30 2932 934
Website: www.fancees.nl

Cees van Burken is de functionaris gegevensbescherming van Kapsalon Fancees Hairshop. Hij is te bereiken via fancees.utrecht@gmail.com.

De persoonsgegevens die wij verwerken 
Kapsalon Fancees Hairshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van onze diensten. Deze gegevens worden zelf aan ons verstrekt door een bezoek aan onze salon. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In onze schriftelijke agenda noteren wij alleen naam en telefoonnummer bij de datum en tijd van de behandeling. In het computersysteem van onze salon verwerken wij gegevens van klanten die een permanent en kleurbehandeling hebben ondergaan. Zo kunnen wij de behandelgeschiedenis in het vervolg gemakkelijk terugzoeken. Deze gegevens worden opgeslagen op een computer die alleen voor deze doeleinden gebruikt wordt. Hier komt geen internetverbinding aan te pas.

De website verzameld geen informatie over websitebezoekers. Er worden op onze website geen cookies verzameld. Mocht u er toch van overtuigd zijn dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met fancees.utrecht@gmail.com. Wij zorgen ervoor dat deze informatie wordt verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Fancees Hairshop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– De behandelgeschiedenis van permanent- en kleurbehandelingen.
– Om in contact te kunnen komen met klanten indien er sprake is van onverwachte calamiteiten rondom de gemaakte afspraak.
– Om bestelde goederen bij de klant af te leveren.
– Het bezoeken van thuisklanten.
– Om persoonsgegevens te verwerken wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 Kapsalon Fancees Hairshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Iets wat voldoet aan de administratierichtlijnen volgens de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kapsalon Fancees Hairshop verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kapsalon Fancees Hairshop gebruikt geen digitale gebruikersinformatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of indien nodig te verwijderen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en/of overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar fancees.utrecht@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u om bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Om uw privacygegevens daarin zoveel mogelijk te beschermen vragen wij u om de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart af te schermen. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Kapsalon Fancees Hairshop wil u er tevens op wijzen dat u daarnaast ook de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kapsalon Fancees Hairshop neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cees van Burken via 030-2932934 of via fancees.utrecht@gmail.com